فوتبال‌باز

جایگزین احتمالی کالدرون در پرسپولیس؟

تعداد آرا: 1916
علی کریمی
یحیی گل‌محمدی
مهدی تارتار
کریم باقری
نظرات: